Förtroendevalda Karlstad

Är du medlem i SEKO och anställd i Karlstad, så har vi en Facebookgrupp du kan gå med i.

Ordförande:

Beatrice Filipsson Mail

Ledamöter:

Christina Nilsson

Christina Olsson

Stefan Frimodig

Valberedning:

Ludvig Hoffback

Lotta Tväråna

Turlisteombud förare

Stefan Frimodig

Turlisteombud ombord

Christina Nilsson

Skyddsombud trafik:

Stefan Frimodig

Camilla Pettersson (ersättare)

Skyddsombud service:

skyddsombud.karlstad@sj.se

Joachim Pellnor

Jeanette Svahn (ersättare)

Annonser