Länkar

http://www.lo.se

LO, paraplyorganisationen där SEKO ingår.

http://www.seko.se

SEKO, förbundet klubb SJ Väst är en del av.

https://www.seko.se/branscher/trafik/sekosj/

SEKO SJ

http://www.sekovasttag.se

SEKO-klubben för anställda på Götalandståg.

https://www.facebook.com/groups/sekosjvast

Facebookgrupp för medlemmar i SEKO SJ Väst.

https://www.facebook.com/groups/251094241640543/

Facebookgrupp för medlemmar i Karlstadssektionen.