Förtroendevalda Göteborg

Kontakta klubben via e-post: sekoklubbsjvast@sj.se


Är du medlem så kan du också gå med i våran Facebookgrupp 

Ordförande:
Angelica Samuelsson E-post
Ledamöter:
Johannes Vidén
Emil Fransson
Robert Carlberg
Robert Zsombok
Ulrika Persson
Mia Suopanki
Thomas Eriksson (ersättare)
Camilla Andersson (ersättare)
Turlisteombud förare
Thomas Eriksson
Turlisteombud ombord
Camilla Andersson
Päivi Hanski
Revisorer:
Kurt Naess
Anders Jakobsson
Mats Engstrand (ersättare)
Lars Strand (ersättare)
Ombordutskott:
Angelica Samuelsson
Päivi Hanski
Camilla Andersson
Depåutskott:
Lill Johansson
Niclas Johansson
Robert Carlberg
Trafikledningsutskott:
Alexander Wikander
Mia Suopanki
Försäljningsutskott:
Felicia Andersson
Kjell Blomqvist
Ulrika Persson
Valberedning:
Bo Bjurling
Ulrica Ruonakangas

Skyddsombud ombord
skyddsombud.goteborg@sj.se
Anders Karlsson
Sandra Alexandersson
Neda Almotahari (ersättare)
Anneli Berntsson (ersättare)
Skyddsombud förare
Josefine Lindgren
Skyddsombud depå
Lill Johansson
Niclas Johansson
Skyddsombud försäljning
Gunilla Kullgraf